Kontakt

inoma comp
ul. SNP 750
    Liptovský Hrádok
+421 445 223 831
inomacomp@inomacomp.sk

Úvod

Sme slovenská spoločnosť s vlastným vývojovým a výrobným programom, ktorý  poskytuje komplexné riešenia hlasovej komunikácie pre oblasť riadenia technologických procesov.

Naše produkty našli uplatnenie v odvetviach dopravy a energetiky, a to na železniciach, ropovodoch, plynovodoch a energetických sústavách.

Spojovací systém DTS

V apríli roku 2018 sme na konferencii OZT vo Vyhniach predviedli nový spojovací systém DTS.

Viac

Hviezdicovo ovládané RRU v spoločnosti DEZA

V septembri 2017 sme v spoločnosti DEZA a. s. Valašské Meziříčí nasadili do prevádzky prvý spojovací systém pre diaľkové ovládanie rozhlasových ústrední s hviezdicovou topológiou.

Viac

Funkcia STOP GSM-R

Pevný dispečerský GSM-R terminál implementovaný do spojovacieho systému ALFA použitím STOP GSM-R zabezpečil diaľkové zastavenie hnacieho koľajového vozidla.

Viac

Dvojetážová spojovacia jednotka

Spojovací systém ALFA sme doplnili o možnosť použitia dvojetážovej spojovacej jednotky, čím sme umožnili vytvoriť systém s dvadsiatimi doskami pripojenia liniek a externých zariadení.

Viac

Hviezdicové ovládanie RRU

Rozhlasové zariadenie sme doplnili o možnosť hviezdicového ovládania.

Viac

Vonkajšie telefónne objekty

Pre vonkajšie použitie vyrábame vonkajšie telefónne objekty HMB-EXT-S určené pre hlasovú komunikáciu cez MB linku. Použitím interface IFC-MB-VOIP je možné vonkajšie telefónne objekty pripojiť do IP prostredia.

Viac

Nové produkty v roku 2015

V roku 2015 sme uviedli do prevádzky nový zálohovaný zdroj BZR-24-U a multiplexer PSE1-MUX-0M s vlastnosťou multimaster.

Viac