Kontakt

inoma comp
ul. SNP 750
    Liptovský Hrádok
+421 445 223 831
inomacomp@inomacomp.sk

Hviezdicovo ovládané RRU v spoločnosti DEZA

Spojovací systém je zložený z dvoch spojovacích jednotiek vybavených doskami ALFA-AUB3-0. Ovláda 17 rozhlasových ústrední v rôznych lokalitách. Ovládanie je zabezpečené z troch obsluhovacích pultov ALFA-OP32-MUD a z externého zdroja hlásenia. Priorita hlásenia medzi obsluhovacími pultami je nastaviteľná.

V zostavách jednotlivých rozhlasových ústrední je použitý nový typ riadenia rozhlasovej ústredne RRU-U-3M2AU. Pre potrebu miestneho hlásenia má pripojený obsluhovací pult RRU-OP-GDA. Na technologické účely je možné použiť ovládanie signálom z rádia.