Kontakt

inoma comp
ul. SNP 750
    Liptovský Hrádok
+421 445 223 831
inomacomp@inomacomp.sk

Hviezdicové ovládanie RRU

Rozhlasové zariadenie sme doplnili o možnosť hviezdicového ovládania. Pre uvedenú aplikáciu sme vyvinuli nový typ riadenia rozhlasovej ústredne RRU-U-3M2AU. Na ovládanie rozhlasových ústrední v hviezdicovej topológii sme využili spojovací systém ALFA vybavený novou doskou ovládania rozhlasových ústrední ALFA-AUB3-0.

Ďalšie informácie o rozhlasovej ústredni nájdete tu

Ďalšie informácie o spojovacom systéme pre ovládanie rozhlasových ústrední nájdete tu.