BZR-24-U

Zálohovaný zdroj BZR-24-U je určený pre napájanie jedného až troch samostatných zariadení jednosmerným napätím 24V. Je skonštruovaný pre zabudovanie do 19" rack skrine, kde zaberá výšku 3U.

Počas prevádzky zabezpečuje meranie a vyhodnocovanie parametrov a stavov zdroja. Dôležité informácie sú zobrazované priamo na zabudovanom displeji.

Má modulovú výstavbu batérií, ich výmena alebo doplnenie modulov batérií môže byť vykonaná počas prevádzky zdroja.

Umožňuje diaľkový dohľad všetkých parametrov a stavov zdroja cez sieť LAN.

Disponuje tromi výstupy A, B, C. Každý výstup má samostatný vypínač, ochranu proti skratu, ochranu proti prúdovému preťaženiu, optickú indikáciu stavu na prednom i zadnom paneli.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v priložených dokumentoch: