Prepojovač ALFA

Spojovací systém ALFA vo funkcii prepojovač je určený pre hlasovú komunikáciu cez linky rôzneho typu. Umožňuje všetky typy spojenia, vrátane vytvorenia konferenčného spojenia viacerých účastníkov, prepájanie hovorov a odovzdávanie hovorov medzi obsluhovacími pultami. Má možnosť miestneho i diaľkového ovládania, nahrávania hovorov a diaľkového dohľadu.

Spojovací systém tvorí:

  • spojovacia jednotka
  • obsluhovací pult
  • zálohovaný zdroj 24V

Spojovacia jednotka tvorí jadro spojovacieho systému. Na základe povelov z obsluhovacieho pultu zabezpečuje kontrolu stavu liniek, voľbu, vyzvonenie a vytvorenie spojenia. Obsahuje dosku riadenia, dosky liniek a dosky pripojenia externých zariadení. Umožňuje pripojenie dvoch obsluhovacích pultov. Dodávane ju vo vyhotovení pre zabudovanie do 19" rack skrine.

V spojovacom systéme môže byť použitá jednoetážová alebo dvojetážová spojovacia jednotka. Dvojetážová spojovacia jednotka umožňuje vytvoriť spojovací systém s dvadsiatimi doskami pripojenia liniek a externých zariadení. Tvorí ju riadiaca etáž a druhá etáž.  Prepojenie  riadiacej  etáže s druhou etážou zabezpečuje expander riadiacej etáže ALFA-EXP-RE spolu  s expanderom druhej etáže ALFA-EXP-2E. V každej etáži môže byť pripojených 10 dosiek.

Obsluhovací pult umožňuje zostavovať spojenie cez linky zapojené do spojovacieho systému ALFA. Má jednoduchú obsluhu s možnosťou tichej aj hlasitej hovorovej prevádzky. Príchodzie hovory sú indikované optickou aj akustickou signalizáciou. Umožňuje odposluch liniek a programovanie rýchlych volieb pod voľné tlačítka. Má automatické vyrovnávanie úrovne hlasitosti a potlačenie šumu. K systému môžu byť pripojené dva obsluhovacie pulty - tlačidlový alebo počítačový.

Zálohovaný zdroj 24V napája celý spojovací systém, pri výpadku sieťového napájania. Na obsluhovacom pulte má optickú indikáciu stavu napájacieho napätia. Dodávame ho vo vyhotovení pre zabudovanie do 19" rack skrine.

 

Stručný popis zariadenia a návod na obsluhu nájdete v priložených súboroch. Technický popis Vám pošleme na požiadanie podľa príslušnej verzie.