Systém pre ovládanie RRU

Spojovací systém ALFA pre diaľkové ovládanie rozhlasových ústrední vyrábame v dvoch vyhotoveniach:

  • líniové diaľkové ovládanie
  • hviezdicové diaľkové ovládanie

 

Spojovací systém pre líniové diaľkové ovládanie rozhlasových ústrední umožňuje diaľkové hlásenie prostredníctvom rozhlasových ústrední RRU-U-3M2D zapojených v líniovej topológii. Riadenia rozhlasovej ústredne sú k spojovacej jednotke pripojené pomocou dosky ALFA-DRAH-0. V jednom okruhu môže byť zapojených 14 rozhlasových ústrední. Hlásenie je možné vykonávať prostredníctvom mikrofónu obsluhovacích pultov spojovacieho systému ALFA, prípadne zo zdroja automatického hlásenia pripojeného k spojovaciemu systému ALFA.

 

Spojovací systém pre hviezdicové diaľkové ovládanie rozhlasových ústrední umožňuje diaľkové hlásenie prostredníctvom riadenia rozhlasových ústrední RRU-U-3M2AU zapojených v hviezdicovej topológii. Jadro spojovacieho systému tvorí spojovacia jednotka ALFA-SJ-D, ktorá je vybavené doskami ovládanie rozhlasových ústrední ALFA-AUB3-0. Spojovacia jednotka môže obsahovať 6 dosiek, každá doska umožňuje pripojenie troch riadení rozhlasových ústrední RRU-U-3M2AU. Hlásenie je možné vykonávať prostredníctvom mikrofónu obsluhovacích pultov ALFA-OPx-MUD, prípadne z externého zdroja hlásenia pripojeného k spojovaciemu systému ALFA.

Podrobnejšie informácie o spojovacej jednotke ALFA-SJ-D a doske ALFA-AUB3-0 nájdete v priložených dokumentoch.

Podrobnejší popis o rozhlasových ústredniach je tu.