Miestne ovládanie

Riadenie rozhlasovej ústredne môže podľa konkrétneho vyhotovenia obsahovať tri alebo päť vstupov pre miestne ovládanie VMO1 – VMO3 alebo VMO1 - VMO5. Prioritu hlásenia z pripojených ovládacích súprav určuje použitý vstup miestneho ovládania - čím vyššie číslo vstupu, tým vyššia priorita.

Vstup miestneho ovládania VMO3 je možné využiť na odpojenie  definovaných rozhlasových vetiev od hlásenia v prípade hlásenia iného rozhlasového zariadenia s vyššou prioritou.

Ako ovládacie pracovisko je možné využiť:

  • obsluhovací pult spojovacieho systému ALFA
  • zapojovač MIKRO
  • obsluhovací pult rozhlasovej ústredne RRU-OP-GDA
  • ovládacie súpravy kompatibilné s RRU
  • bežný telefónny prístroj pripojený cez telefónnu ústredňu
  • zdroj automatického hlásenia pripojený cez audio linku
  • zdroj automatického hlásenia RRU-UH-2
  • hovorovú súpravu tichého dorozumenia RRU-HSTD-D