Ovládanie cez počítačovú sieť

Pre pripojenie k počítačovej sieti sa používa riadenie rozhlasovej ústredne RRU-U-3MLAN. Pripojenie sa realizuje cez počítačovú sieť, spĺňajúcu požiadavky kladené na VoIP (10/100Mb/s, IEEE 802.310BASE-T a 802.3u 100BASE-Tx.

Ako ovládacie pracovisko je možné využiť.

  • obsluhovací pult spojovacieho systému ALFA pripojený pomocou dosky ALFA-RRU-LAN
  • obsluhovací pult spojovacieho systému DELTA
  • obsluhovací pult OP7-H-LAN