Hviezdicové diaľkové ovládanie

Pre hviezdicové diaľkové ovládanie rozhlasových ústrední sa používa riadenie rozhlasovej ústredne RRU-U-3M2AU.

Riadenia  rozhlasových  ústrední  v hviezdicovej  topológii sú  s ovládacími  pracoviskami  spojené  pomocou  dosky       ALFA-AUB3-0 metalickým vedením alebo kanálmi ľubovoľného prenosového systému.

V jednom systéme môže byť zapojených 18 rozhlasových ústrední.

Ako ovládacie pracoviská je možné využiť obsluhovacie pulty spojovacieho systému ALFA.