Systém s vlastnosťami GSM-R

Spojovací systém ALFA s implementovanými vlastnosťami terminálu GSM-R umožňuje pripojenie liniek mobilnej siete GSM-R. Pripojenie sa realizuje pomocou multiplexera IFC-BRIMUX-0 a dosky ALFA-GSMR-0. Multiplexer IFC-BRIMUX-0 umožňuje pripojenie šiestich terminálov GSM-R.

Terminál GSM-R umožňuje:

  • volania s identifikáciou funkčných čísel, volania do telefónnej siete dráh a do sietí komerčných telekomunikačných operátorov,
  • jednosmerné volania, skupinové volania, železničné núdzové volania
  • identifikáciu a príjem prioritného volania
  • konferenčné spojenia
  • parkovanie hovorov a návrat k hovorom
  • históriu príchodzích a odchodzích hovorov
  • záznam hovorov

Doplnkovou službou je SMS klient, ktorá umožňuje prijímanie a vysielanie SMS správ v sieti GSM-R.

Terminál GSM-R je možné implementovať aj do existujúcich spojovacích systémov ALFA. V takomto prípade sa aktualizuje hardverová a softverová verzia dosky riadenia ALFA-DR-1, do spojovacieho systému ALFA sa doplní doska ALFA-GSMR-0 a aktualizuje softvér v obsluhovacom pulte OPPC. V prípade, ak spojovací systém disponuje len tlačidlovým obsluhovacím pultom, je potrebná jeho výmena za obsluhovací pult OPPC.