Zapojovač MIKRO-Z-0

Zapojovač MIKRO-Z-0 je určený pre pripojenie liniek rôzneho typu. Má variabilnú výstavbu počtu a typov liniek. Typy liniek určujú použité moduly, pričom každý typ modulu môže zaberať iný počet pozícií. K zapojovaču MIKRO-Z-0 môže byť pripojených maximálne 16 liniek.

Má jednoduchú obsluhu s možnosťou tichej aj hlasitej telefónnej prevádzky. Príchodzie hovory sú indikované optickou aj akustickou signalizáciou. Má automatické vyrovnávanie úrovne hlasitosti, potlačenie šumu, optickú indikáciu poruchy alebo chybnej manipulácie a optickú indikáciu stavu napájacieho napätia. Umožňuje odposluch liniek a má možnosť pripojenia k záznamovému systému REVOC.

Može byť použitý vo funkcii hlavného alebo náhradného zapojovača.

Celý systém tvorí:

  • zapojovač MIKRO-Z-0 s príslušnými modulmi
  • hlavný rozvod liniek
  • zálohovaný zdroj 24V

 

Stručný popis zariadenia a návod na obsluhu nájdete v priložených súboroch. Technický popis Vám pošleme na požiadanie podľa príslušnej verzie.