Produkty

Z vlastného vývoja ponúkame širokú škálu zariadení, prepojením ktorých vzniká integrovaný komunikačný systém.

Medzi základné zariadenia integrovaného komunikačného systému patria komplexné líniové dispečerské systémy, spojovacie systémy ALFA, zapojovače MIKRO, systémy záznamov hovorov REVOC, riadiacich a ovládacích blokov RRU pre rozhlasové ústredne.

Integrovaný komunikačný systém umožňuje spojenie cez miestne linky aj diaľkové spojenie. Z hľadiska topológie umožňuje výstavbu líniovej siete, hviezdicovej siete a ich kombináciu, pričom ostáva otvorený pre ďalšie rozširovanie. Poskytujeme možnosť diaľkového ovládania systémov ako aj diaľkového dohľadu jednotlivých zariadení.

 

Pri jednotlivých produktoch nájdete katalóg produktov, stručný popis zariadenia a návod na obsluhu.

Technický popis Vám pošleme na požiadanie podľa príslušnej verzie.