Rozhlasové zariadenia

Rozhlasová ústredňa RRU vyrábaná našou firmou nájde uplatnenie najmä v podmienkach železničných dráh, výrobných a priemyselných prevádzok.
Umožňuje ústne vyhlasovanie ako aj vyhlasovanie prostredníctvom zdroja automatického hlásenia. Môže mať miestne aj diaľkové ovládanie analógovým NF signálom alebo ovládanie cez počítačovú sieť.

Pozostáva z ovládacieho pracoviska, riadenia rozhlasovej ústredne, výkonových zosilňovačov, reproduktorov, prípadne hovorových súprav tichého dorozumenia.

Ako ovládacie pracovisko môže byť použitý obsluhovací pult spojovacieho systému ALFA, zapojovač MIKRO, obsluhovací pult RRU-OP-GDA, zdroj automatického hlásenia alebo existujúce kompatibilné ovládacie zariadenie.

Možnosti ovládania rozhlasovej ústredne:

Riadenie rozhlasovej ústredne riadi činnosť celej rozhlasovej ústredne. V základnom vyhotovení má tri vstupy miestneho ovládania s rôznou prioritou vyhlasovania a vstup pre linku tichého dorozumenia. Môže byť rozšírený o dva vstupy miestneho alebo dva vstupy diaľkového ovládania, prípadne o vstup pre ovládanie cez počítačovú sieť. Umožňuje pripojenie šiestich reproduktorových vetiev.

K riadeniu rozhlasovej ústredne je možné pripojiť výkonový zosilňovač pre 100V rozvod do výkonu 2000W. Naša firma vyrába dva druhy výkonových zosilňovačov a to RRU-VZ-100 s výkonom 100W a RRU-VZ-400 s výkonom 400W.

Prostredníctvom bloku RRU-6V6Z je možné vytvoriť zostavu zo šiestich aktívnych a jedného rezervného zosilňovača.

Blok RRU-S2Z-800  umožňuje spojením dvoch zosilňovačov pre 100V rozvod s rovnakým výkonom vytvoriť zostavu     s výsledným výkonom odpovedajúcim súčtu výkonov pripojených zosilňovačov do výkonu 800W.

K riadeniu rozhlasovej ústredne je možné pripojiť reproduktory určené pre 100V rozvod a hovorové súpravy tichého dorozumenia.

Reproduktory môžu byť spojené do vetiev. Maximálny počet vetiev pripojených k jednému riadeniu rozhlasovej ústredne je šesť. Pre dosiahnutie optimálneho ozvučenia priestoru sa používa regulátor nastavenia úrovne pre rozhlasové vetvy RRU-NU-6V, ktorý umožňuje nastavenie úrovne hlasitosti každej reproduktorovej vetvy samostatne.

Na linku tichého dorozumenia môžu byť pripojené hovorové súpravy tichého dorozumenia RRU-HSTD-D alebo hovorové súpravy kompatibilné s RRU. Na jednej linke tichého dorozumenia môže byť pripojených 126 hovorových súprav RRU-HSTD-D. Pomocou bloku diagnostiky RRU-RTDD-B je možné z pracoviska diaľkového dohľadu vykonávať diagnostiku stavu hovorových súprav.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v katalógu produktov RRU.

Stručný popis jednotlivých zariadení, návody na obsluhu a technické popisy zariadení sú v priložených súboroch. Staršie verzie Vám pošleme na požiadanie.