Dispečerské systémy

Dispečerské systémy umožňujú na jednej linke konferenčné spojenie dispečera a účastníkov. Môžu mať líniovú aj hviezdicovú štruktúru, realizované v analógových aj digitálnych sieťach.

Dodávame: