Diaľkový dohľad systémov

Diaľkový dohľad je modulárny systém. Tvorí ho pracovná stanica pre diaľkový dohľad realizovaná na OS Linux s príslušným programovým vybavením. Pracovná stanica diaľkového dohľadu vykonáva dohľad prostredníctvom počítačovej siete.

Systém diaľkového dohľadu umožňuje monitorovať, periodicky sledovať a vyhodnocovať stav zariadení (spojovacie systémy ALFA a DELTA, ich počítačové obsluhovacie pulty, multiplexery PSE1 a BRIMUX, záznamové systémy REVOC, zálohované zdroje, hovorové súpravy tichého dorozumenia). Jedná sa o otvorený systém s možnosťou monitorovania aj ďalších zariadení.

Prevádzkový stav dohliadaných zariadení je v rôznych úrovniach zobrazovaný priamo na pracovnej stanici pre diaľkový dohľad alebo na určenom počítači pomocou webového prehliadača. Obsluha má možnosť získať informácie o okamžitom stave dohliadaných zariadení ako i o histórii stavov.

Stavy jednotlivých zariadení je možné sledovať v rôznych úrovniach, od úrovne stavu celkov, graficky zobrazených do máp, až po detailné stavy jednotlivých dohliadaných zariadení.

Systém umožňuje zasielať automatické oznámenia o udalostiach konkrétnym užívateľom, prostredníctvom rôznych distribučných kanálov, napr. e-mail, SMS a podobne.

 

Návod na obsluhu nájdete v priloženom súbore. Technický popis Vám pošleme na požiadanie podľa príslušnej verzie.