Zálohované zdroje

Zálohované zdroje vyrábané našou firmou sú určené pre napájanie zariadení jednosmerným napätím a to aj pri výpadku sieťového napájania 230V. Podľa typu zdroje napájajú zariadenie jednosmerným napätím 24V, 12V alebo 6V. 

Dodávame:

 

Podrobnejšie informácie nájdete v katalógu produktov: