Kontakt

inoma comp
ul. SNP 750
    Liptovský Hrádok
+421 445 223 831
inomacomp@inomacomp.sk

Certifikáty a oprávnenia

Naša firma disponuje oprávneniami a certifikátmi potrebnými pre činnosť v Železniciach Slovenskej republiky a Správe železníc v Českej republike.

Vo firme máme zavedený systém manažérstva kvality v oblasti vývoj, výroba, montáž a servis elektronických a telekomunikačných zariadení STN EN ISO 9001:2016  a systém environmentálneho manažérstva v oblasti v oblasti vývoj, výroba, montáž a servis elektronických a telekomunikačných zariadení STN EN ISO 14001:2016.