Kontakt

inoma comp
ul. SNP 750
    Liptovský Hrádok
+421 445 223 831
inomacomp@inomacomp.sk

Certifikáty a oprávnenia

Naša firma disponuje oprávneniami a certifikátmi potrebnými pre činnosť na ŽSR, v Slovenských elektrárňach a na SŽDC.

Vo firme máme zavedený systém manažérstva kvality v oblasti vývoj, výroba, montáž a servis elektronických a telekomunikačných zariadení STN EN ISO 9001:2009  a systém environmentálneho manažérstva v oblasti v oblasti vývoj, výroba, montáž a servis elektronických a telekomunikačných zariadení STN EN ISO 14001:2005.