Transformátory

Vyrábame dva druhy oddeľovacích transformátorov:

  • B-TR-48 - Vysokoimpedančný oddeľovací transformátor
  • B-TR-51 - Oddeľovací transformátor 600:600

Vysokoimpedančný oddeľovací transformátor B-TR-48 je určený na impedančné prispôsobenie linkových obvodov oznamovacích zariadení ako sú dispečerské okruhy RDZ, okruhy diaľkového ovládania rozhlasových ústrední RRU, prípadne iné okruhy vytvorené metalickým vedením. Plní funkciu galvanického oddelenia vedenia od zariadenia.

Oddeľovací transformátor B-TR-51 je určený pre galvanické oddelenie telekomunikačného vedenia o impedancii 600 Ohm od zariadenia s impedanciou 600 Ohm.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v katalógu produktov: