Spojovací systém DELTA

Spojovací systém DELTA je modulárny, otvorený systém určený pre komunikáciu v prostredí VoIP a cez linky rôzneho typu.

Umožňuje pripojenie digitálnych aj analógových liniek a ovládanie rozhlasových ústrední RRU.

Systém DELTA tvorí:

  • riadiaca jednotka DELTA-SERVER-RJ
  • obsluhovacie pulty DELTA-OP-0
  • koncentrátory DELTA-8L-VOIP
  • počítačová sieť VoIP s koncovými účastníkmi VoIP

Riadiaca jednotka DELTA-SERVER-RJ zabezpečuje celý proces komunikácie systému v prostredí VoIP: Pre riadenie spájania používa signalizáciu pomocou štandardného SIP protokolu. Pracuje v operačnom systéme LINUX s programovým vybavením DELTA-SERVER-SW. Umožňuje diaľkový dohľad pripojených zariadení.

Obsluhovací pult DELTA-OP-0 má jednoduchú obsluhu s možnosťou tichej aj hlasitej hovorovej prevádzky. Umožňuje implementáciu terminálu GSM-R. Môže byť vybavený záznamovým systémom REVOC aj diaľkovým dohľadom. V systéme môžu byť pripojené štyri obsluhovacie pulty.

Koncentrátor DELTA-8L-VOIP je prevodník medzi analógovým prostredím a prostredím VoIP. Jeden koncentrátor umožňuje pripojiť 8 liniek typu MB, UB alebo AUT. V systéme môže byť použitých niekoľko koncentátorov podľa počtu použitých analógových liniek.

Sieť VoIP zabezpečuje prepojenie jednotlivých zariadení spojovacieho systému DELTA, priame pripojenie účastníkov VoIP ako aj účastníkov telefónnej ústredne VoIP.